Wysyłka 2-5 dni roboczych
Darmowa dostawa od 199 zł

Dostawa i płatność

Płatności

Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT wraz z innymi składnikami ceny.

Nasze produkty dostarczamy drogą wysyłkową do następujących krajów: Polska.

Wysyłka produktów powyżej 199 zł jest darmowa.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:

 • Tpay
 • Przedpłata bezpośrednio na konto bankowe
 • za pobraniem

Prawo odstąpienia od umowy

Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Z dokonanego zakupu można zrezygnować zgodnie z podanymi niżej zasadami odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

 1. Z zastrzeżeniem pkt 2-3 niniejszych zasad zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (lub więcej dni jeśli na stronie oferty podano dłuższy termin) od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są przedmioty uszkodzone przez konsumenta lub z widocznymi śladami użytkowania przez konsumenta.
 3. Jeśli zamówienie jest realizowane w formie jednej fizycznej przesyłki, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumewnta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia emailem na adres sklep@beelike.pl lub pocztą na adres:

  BeeLike.pl
  ul. Sasankowa 13,
  87-100 Toruń

 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat:

BeeLike.pl
ul. Sasankowa 13,
87-100 Toruń

email: sklep@beelike.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Sklep nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy